IX. Sympozium

Roboticky Asistované Rehabilitace

Vinařství u Kapličky, Zaječí
3. - 4. 10. 2024
Dní
Hodin
Minut
Sekund
Organizátor: Stargen EU s.r.o.
Pořadatel: Univerzitní nemocnice L. Pasteura Košice pod záštitou primářky rehabilitace MUDr. Miriam Dziakové, PhD.

Co vás na konferenci čeká?

Odborné přednášky českých a zahraničních přednášejících, které jsou simultánně překládány do českého jazyka. Interaktivní coffee break a výstava moderní technologie v oblasti robotické rehabilitace od předních výrobců.  

0
dne
odborných přednášek
0
hodin
zkušeností, rad a inspirací
0
zahraničních
a 13 českých přednášejících
0
účastníků

Zveme Vás na již IX. ročník Sympozia

Roboticky Asistované Rehabilitace

Vážené kolegyne a kolegovia,

je mi cťou privítať Vás na IX. Sympóziu roboticky asistovanej rehabilitácie.

Dovoľte mi, aby som sa predstavila, som hlavnou odborníčkou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre odbor fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (FBLR) a prezidentkou Slovenskej spoločnosti FBLR. Pracujem v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach, ktorá v roku 2023 získala šesť prístrojov na roboticky asistovanú rehabilitáciu jemnej a hrubej motoriky, celotelové vibrácie a funkčnú elektrostimuláciu hornej a dolnej končatiny.

V posledných rokoch stále viac narastá záujem využívať v rehabilitačnej liečbe našich pacientov robotické zariadenia. Vychádzame z prác viacerých autorov, ktorí preukázali efekt roboticky asistovanej terapie u detských a dospelých pacientov s neurologickými následkami, nielen na lokomočné funkcie, ale aj na posturálnu adaptáciu, funkciu kardiovaskulárneho systému, svalový metabolizmus, črevnú motilitu, trofiku tkanív, čo v konečnom dôsledku znamená celkové zlepšenie kvality života a získanie sebestačnosti pacienta v bežných denných aktivitách. Väčšina robotov umožňuje aj interakciu s virtuálnym prostredím s cieľom stimulovať systém senzomotorickej koordinácie, vrátane štádií pohybu v predstave a plánovanie motorickej úlohy. Efektívny a motivačný tréning vysokej intenzity a frekvencie intenzívnejšie podporuje neuroplasticitu, čo umožňuje dosiahnutie významnejších výsledkov pri zlepšovaní funkčného stavu, rýchlejšiu obnovu stratených funkcií a rýchlejší návrat pacientov do samostatného života.

Je dôležité poukázať aj na ekonomický aspekt, napriek vstupným nákladom môže byť roboticky asistovaný tréning chôdze efektívnejší a ekonomicky výhodnejší v porovnaní s konvenčnou terapiou, čo dokázali naši kolegovia pod vedením MUDr. S. Klobuckej z RC Harmony z Bratislavy.

Záverom by som sa chcela poďakovať organizátorom, ktorí nám umožňujú stretávať sa a vymieňať si skúsenosti z liečby našich pacientov. Na interaktívnej výstave, ktorá je súčasťou sympózia, máme možnosť vyskúšať účinnosť prístrojov, zoznámiť sa s novinkami a komunikovať priamo so zástupcami ich výrobcov.

Chcem sa poďakovať Vám kolegovia, ktorí ste ochotní aktívne prezentovať výsledky svojej práce a tak ste pre nás veľkou inšpiráciou pre pokračovanie v našom úsilí zaradiť tieto najmodernejšie postupy do liečby našich pacientov.
Prajem zdarný priebeh sympóziu,
prajem Vám, aby ste získali veľa nových poznatkov a v kruhu svojich kolegov strávili príjemné dva dni v nádhernom prostredí Južnej Moravy, v Zaječí.

MUDr. Miriam Dziaková, PhD.

Program

Podrobný program pro vás připravujeme

Čtvrtek 3. 10. 2024
09:00 - 10:30
Registrace
10:30 - 12:45
První dopolední blok
12:45 - 13:30
Coffe break
13:30 -15:30
Druhý odpolední blok
15:30 - 16:15
Coffe break
16:15 - 17:45
Třetí odpolední blok
od 19:00
Společenská večeře s hudebním doprovodem
Pátek 4. 10. 2024
09:00 - 11:00
První dopolední blok
11:00 - 11:45
Coffe break
11:45 - 13:15
Druhý odpolední blok
od 13:30
Oběd

Registrace

Registraci účastníků zajišťuje pořadatel sympozia. Proveďte ji prosím, pomocí níže uvedeného formuláře. 

Cena registračního poplatku je: 2 500 Kč / € 99

V rámci registrace máte zajištěny odborné přednášky tuzemských i zahraničních přednášejících, které budou simultánně tlumočeny, 3 x coffee break, přípitek,společenská večeře formou rautu s hudebním doprovodem a závěrečný oběd.

Po registraci Vám bude na zadaný email zaslána zálohová faktura.

Řečníci

Připravujeme pro Vás

Peter_Oesch_2020
Peter Oesch

Peter Oesch byl dlouholetým vedoucím terapií na Kliniken Valens a člen vedení. Nyní na klinice pracuje jako projektový manažer.

Název přednášky:

Aplikace pokročilých technologií na Kliniken Valens z hlediska managementu a řízení provozu.

Obsah:

Tato přednáška se zaměřuje na klinickou aplikaci a praktické používání pokročilých technologií na Kliniken Valens z perspektivy řízení provozu. Zvláště se bude zaměřovat na efektivní využití technologií včetně popisu workflow terapeutů, plánování terapií a terapeutických protokolů pro specifické pacientské skupiny.

xxx
MUDr. Jana Nováková, Ph.D.

Peter Oesch byl dlouholetým vedoucím terapií na Kliniken Valens a člen vedení. Nyní na klinice pracuje jako projektový manažer.

Název přednášky:

Aplikace pokročilých technologií na Kliniken Valens z hlediska managementu a řízení provozu.

Obsah:

Tato přednáška se zaměřuje na klinickou aplikaci a praktické používání pokročilých technologií na Kliniken Valens z perspektivy řízení provozu. Zvláště se bude zaměřovat na efektivní využití technologií včetně popisu workflow terapeutů, plánování terapií a terapeutických protokolů pro specifické pacientské skupiny.

Partneři

IX. sympozium roboticky asistované rehabilitace bylo možné uspořádat
díky spolupráci s níže uvedenými partnery.

Ubytování

Vinařství U Kapličky se nachází v malebném prostředí jižní Moravy, nedaleko Pálavy. Toto místo má své specifické kouzlo a jedinečný půvab, kvůli kterým si je zamiluje každý.

Cena za ubytování

1 300 Kč / 51 Euro osoba / noc ve dvou a vícelůžkovém pokoji
2 160 Kč / 85 Euro osoba / noc v jednolůžkovém pokoji

V případě zájmu, prosím zaškrtněte v registračním formuláři.

Stravování

Stravování je zajištěno po celou dobu konání odborného sympozia v areálu vinařství. Šéfkuchař Tomáš Jakeš se svým týmem pro Vás připraví poctivou, českou gastronomii, ale také středoevropskou kuchyni, na které si opravdu pochutnáte.

Součástí celého areálu jsou také sklepy s rotundou v podzemí, která propojuje původní sklepy s těmi novými.

Kontakt

Místo konání

Vinařství U Kapličky,
Vinařská 484,
691 05 Zaječí

Jitka Kuchtíčková

225 001 567
jitka.kuchtickova@stargen-eu.cz

Jan Kadlec

702 070 722
jan.kadlec@stargen-eu.cz

Organizátor

Stargen EU s.r.o.